De Steck Doetinchem

Iedereen heeft ideeën. In de community van De Steck worden ze concreet. De Steck is een broedplaats voor ondernemers, die gefaciliteerd en ondersteund door overheid en onderwijs tot bloei komen. De prestaties die in De Steck geleverd worden overstijgen het persoonlijke succes. De gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen dragen namelijk in sterke mate bij aan een versterking van het woon- en werkklimaat van De Achterhoek.

Het voormalige pand van de Bibliotheek Doetinchem wordt hiervoor getransformeerd en wij gaan zorgen dat daar een prettige groene inrichting komt. Zowel binnen als buiten wordt voorzien in bloeiende en groene beplanting. Tot op het dak aan toe.