Dutch Green Inspiration Center op Landgoed Keukenhof

Nico Wissing heeft samen met Lodewijk Hoekstra als NL Greenlabel in mei dit jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend met Stichting Kasteel Keukenhof met als doel het opzetten van het Dutch Green Inspiration Center (DGIC). Op landgoed Keukenhof in Lisse moet in 2018 het inspiratiecentrum geopend worden.

Het Dutch Green Inspiration Center (DGIC) is bedoeld als etalage voor de kennis en kunde van de Nederlandse groensector. Tussen de verschillende partijen in die sector en de bezoekers kan kennis worden overgedragen en interactie plaatsvinden. In het DGIC worden de vier pijlers van groen gebundeld: kennis, economie, overheid (natuur) en cultuur, met als overkoepelend element duurzaamheid. Het inspiratiecentrum vertaalt de waarde van groen volgens de vier pijlers in praktische voorbeelden, duurzaam ingericht op basis van het gedachtegoed van NL Greenlabel. Bij gebleken succes kunnen meerdere DGIC’s als ‘reizend circus’ – in een kleinere opzet – Nederlandse kennis en kunde op het gebied van groen en duurzaamheid verspreiden over de wereld.

Stichting Kasteel Keukenhof en NL Greenlabel willen de regio op de kaart zetten en Nederland presenteren als gidsland op het gebied van agro, groen, design, innovatie en kenniseconomie. Deze plannen worden breed gedragen door alle betrokken partijen, zoals de provincie, de gemeente Lisse en kwekers in de regio. Het doel is met duurzaamheid, beleving en educatie een extra dimensie aan landgoed Keukenhof te geven.

Op het landgoed wordt een groot paviljoen gerealiseerd, het zogeheten Ecodome. Daarin kunnen tachtig tot honderd bedrijven uit de sector zich presenteren. Verder wordt er onder meer gedacht aan inspiratietuinen en een kinderboerderij. Paul de Vlieger meldt in het Leidsch Dagblad dat er zich een partij heeft gemeld die het paviljoen wil gebruiken als congrescentrum.

Het DGIC wil 150.000 bezoekers per jaar gaan trekken. Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra verbinden zich voor de komende tien jaar aan het DGIC om er een duurzaam succes van te maken.