Visie daktuin voormalig intermeco-terrein te Doetinchem

Algemeen

Vanuit die gegevens en de daarbij behorende specifieke indeling van de wooneenheden, is GreenM2 onder leiding van Nico Wissing begonnen met de routing, de diverse functies en toekomstige gebruikers van het terrein.

Het algemene karakter van het terrein krijgt een groene, “losse” en natuurlijke uitstraling krijgen en geen indeling aan de hand een grit.

Het binnenterrein wordt zo een meerwaarde voor de bewoners en niet alleen maar om naar te mogen kijken, maar ook om het te beleven.

Daarmee is als eerste begonnen door de kavelgrenzen bij de woningen niet in één lijn te leggen.

Hierdoor is er bij de verkoop van de woningen meer variatie en geeft het de centrale ruimte een losser beeld. De bergingen kunnen worden voorzien van een dak en gevelgroen.

Als men de centrale ruimte betreed vanuit de diverse ingangen, heeft men altijd een zichtlijn die aangeeft wat de hoofdroutes zijn. Deze worden geaccentueerd door bomen, lijnvormig bestrating patronen en overige beplanting.

De drie afzonderlijke tuindelen zijn middels deze materialen en beplanting ook nauw met elkaar verbonden door deze te herhalen.

Verder is er gezorgd dat men middels een rondgang de gehele tuin kan betredenen en gebruiken.

Terrassen om te genieten, als ontmoetingsplek of voor een feestje en gras(heuvels) om te spelen of te zonnen.

Hieronder willen wij de drie tuindelen, elk met hun eigen karakter en functie, maar toch verbonden met elkaar, nog eens extra beschrijven.

Het Noaberplein

Het strak gevormde Noaberplein is bij uitstek een ontmoetingsplaats.

Door de ruime terrassen en diverse zitgelegenheden is het hier heerlijk toeven en is er ruimte voor een (Straat)feest of een barbecue.

De middelgrote transparante bomen geven hier beschutting, evenals de losgevormde beplantingsvakken die zijn verweven in de bestrating.

Het Hof

Het meer parkachtige Hof bied mogelijkheden voor sport en spel op de gazons en op de verharding. Diverse zitelementen bieden plaats aan de bewoners om te genieten van de parkachtige setting midden in de grote stad.

Het waterbassin krijgt aan één zijde een boulevardallure voorzien van een houten dek waaruit zitelementen oprijzen.

Het bassin zal fungeren als opvang van een deel van het regenwater, brengt leven in het park en zal de biodiversiteit verhagen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan diverse soorten vogels die daar op af komen.

Het bassin zal een overstort krijgen naar het onderliggende parkeerdek, waar het overtollige water zal worden afgevoerd. Het enige bewijs dat men zich op een daktuin bevind zal zich hier openbaren.

Bij de overstort zal een grote boom worden geplaatst op het onderliggende parkeerdek, waarvan de kroon door het dek tot in de bovenliggende Hof zal reiken.

De Bongerd

In dit deel van het park, grenzend aan zorgwoningen, zorgen grasheuvels, haagstructuren en fruitbomen voor een lommerrijk tuindeel. Grote bloeiende vaste planten borders fleuren hier de tuin op.

Al kan dit deel worden afgesloten door bijvoorbeeld een glazen transparante afscheiding, dan toch blijft de verbondenheid met de rest van de tuin door het laten doorlopen van lijnen uit het totaalontwerp en het doorzetten van de grasheuvels buiten dit tuindeel.

Ook in dit tuindeel zijn voldoende zitgelegenheden en voldoende bewegingsruimte voor de bewoners.