Waterschap Rijn en IJssel

In 2008 wordt het nieuwe gebouw van Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem voltooid. Aansluitend bij de transparante architectuur maakt Nico Wissing een ontwerp voor een landschapspark. Een parktuin, waarbij niet alleen het gebouw volledig tot haar recht komt, maar waar ook veel aandacht is voor het welbevinden van zowel het personeel van het waterschap als voor de toekomstige bezoekers. Op een oppervlakte van ca. 2,6 ha is ruimte voor kunst, buitenwerkplekken, terrassen, water en subtiel gecamoufleerde parkeerplaatsen. Daarbij is het landschapspark cradle 2 cradle en dat houdt in dat enkel gebruik gemaakt wordt van materialen die afbreekbaar zijn of voor 100% kunnen dienen als grondstof voor een nieuw product (het zogenoemde ‘upcyclen’). Denk hierbij aan leem, zand, grind, staal en klei.


Het ontwerp van de parktuin kenmerkt zich door organische lijnen en een natuurlijke inbedding in de omgeving. Door er hoogteverschillen in aan te brengen ontstaat een glooiend terrein dat de organische vorm van het gebouw benadrukt. Tel daarbij het kunstwerk, waarvan de bladzijden als het ware uitwaaieren over het park, en je hebt een basisstructuur met natuurlijke vormen.


Optimale groenbeleving staat bij Nico Wissing hoog in het vaandel. De kantoorruimte wordt direct met de buitenruimte verbonden doordat het glas tot het maaiveld komt. Daardoor worden de bureaus als het ware opgenomen in de natuur en waan je je op je werkplek helemaal in het groen. Ook de binnenbeplanting zal een grasachtig karakter kunnen hebben, dit versterkt de interactie tussen binnen en buiten. Daarnaast zullen de materialen die binnen worden verwerkt ook buiten worden toegepast in loopbruggen, terrasmeubilair en (solar)verlichting.

Aan de achterzijde van het gebouw is er een besloten sfeer gecreëerd met ruimte voor buitenwerkplekken, rust en bezinning. De vijver reflecteert het licht naar binnen wat een serene en relaxte werk- en vergadersfeer oplevert met ruim baan voor de verbeelding.

Om nog meer van de natuur te profiteren worden storende elementen, zoals het zicht op auto’s, deels aan het zicht onttrokken door de parkeervakken verdiept aan te leggen en te camoufleren met een gebogen groene wand.  Door het hele gebied zijn wandel-, zit- en recreatiemogelijkheden gecreëerd.

Wat de keuze van de beplanting betreft gaat de voorkeur uit naar bloeiende representatieve soorten op de plaatsen die direct aan het gebouw grenzen. Zeker een hoofdentree vereist een uitnodigend karakter. De mate van gecultiveerdheid neemt af, naarmate de afstand tot het gebouw toeneemt: langzaam gaan bloeiende planten over in meer natuurlijke inheemse planten, zodat langzaam ’n ecologische verbinding wordt gecreëerd met het omliggende groen.

De half-verhardingen of natuurlijke wandelpaden in combinatie met een stalen opsluiting hebben door het materiaalgebruik een natuurlijk maar ook eigentijds effect. Deze paden in het landschapspark zullen een verbinding maken met de Oude IJssel en het fietspad naar de stad, alsmede een verbinding met woonwijk De Huet.

Het ontwerp zorgt er al met al voor dat de parktuin en het gebouw een harmonisch geheel vormen om zo een prettige sfeer te creëren voor zowel gebruiker als bezoeker.