• Waterschap Rijn en IJssel

  In 2008 wordt het nieuwe gebouw van Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem voltooid. Aansluitend bij de transparante architectuur maakt Nico Wissing een ontwerp voor een landschapspark. Een parktuin…

 • Koffiebranderij Peeze (in progress)

  Koffiebranderij Peeze is voornemens haar bedrijf te vestigen aan de Arnhemsestraatweg, te Velp. De bedrijfsvoering die zij ter plaatse voor ogen hebben is breed. Er is nadrukkelijk aandacht voor het aspect ‘beleven’ met het “experience center” dat onderdeel wordt van het complex. Landschap en natuur zijn belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp van het gebouw en …

 • AOC Oost Doetinchem VMBO (in progress)

  Algemeen AOC Oost Doetinchem (VMBO) gaat nieuw bouwen aan de Gezellenlaan te Doetinchem. Deze nieuwbouw zal op de huidige locatie van de school plaatsvinden. De kernwaarden uniek, groei en duurzaam zijn hierbij belangrijke pijlers. Deze kernwaarden zijn voor ons het uitgangspunt geweest om het terrein vorm te geven en in te richten. Hierbij zijn ook …

 • Project Slingeland – Ziekenhuis Doetinchem (in progress)

  “Het landschappelijke karakter draagt bij aan het genezingsproces van de patiënt” “Het ziekenhuis is te gast in het landschap” “Het uitgangspunt is om het nieuwe ziekenhuis zo optimaal te integreren in het landschap. Daarbij willen we gebruik maken van bestaande landschappelijke elementen” Mooi ensemble van elementen “Uitgaan van de natuurlijke omgeving met maximale aandacht voor …

 • Belle Campus (in progress)

  De projectlocatie is gelegen aan de spoorlijn van Arnhem naar Winterswijk. Vanaf de verhoogde treinperrons heeft men zicht op het plangebied aan de overzijde. Een kenmerkend element dat in het plangebied behouden blijft, is de oude bakstenen schoorsteen. In de situatie voorafgaand aan de sloop was het terrein aan de industriestraat in Aalten vrijwel volledig …

 • Visie daktuin voormalig intermeco-terrein te Doetinchem

  Algemeen Vanuit die gegevens en de daarbij behorende specifieke indeling van de wooneenheden, is GreenM2 onder leiding van Nico Wissing begonnen met de routing, de diverse functies en toekomstige gebruikers van het terrein. Het algemene karakter van het terrein krijgt een groene, “losse” en natuurlijke uitstraling krijgen en geen indeling aan de hand een grit. …