Nico's filosofie

Ethisch ontwerper

Nico Wissing is een natuurinclusief landschapsontwerper in hart en nieren. In alles wat hij ontwerpt en onderneemt streeft hij naar een leefomgeving waarin mens en natuur in balans zijn. Hij wordt hierom door velen ook wel een ‘groene visionair’ genoemd. 

Nico bouwt op meer dan 40 jaar ervaring in het creëren van natuurlijke tuin- en landschappen en is voorvechter van een duurzamere wereld. Hij geniet internationale bekendheid vanwege zijn eigen visie op de natuurinclusieve leefomgeving, waarin evenveel aandacht is voor de mens als voor flora en fauna. De natuurinclusieve leefomgeving is klimaatbestendig, biodivers en heeft een positief effect op de gezondheid van alle gebruikers. In zowel binnen- als buitenland wordt Nico regelmatig gevraagd voor ontwerpen, adviezen of lezingen, waarbij hij mensen de waarde van groen laat inzien. Voor zijn innovatieve projecten heeft hij meerdere prijzen mogen ontvangen.

Vanuit de praktijk laat Nico zien hoe belangrijk de waarde van groen is en hij wil hiermee betekenisvol zijn voor de toekomstige generatie. Om zijn kennis en visie over te dragen geeft hij gastlessen aan universiteiten, hogescholen en het voortgezet onderwijs. Hij hoopt hiermee nieuwe generaties te kunnen inspireren, om samen in actie te komen voor een duurzamere wereld.

"

Ik streef naar een leefomgeving waarin mens en natuur in balans zijn.

"

Ik streef naar een leefomgeving waarin mens en natuur in balans zijn.

over de studio

Creatie voor de toekomst

Studio Nico Wissing is een innovatief bureau voor tuin- en landschapsontwerpen met een natuurinclusieve aanpak, gevestigd in Megchelen (Nederland). De studio doet onderzoek naar de condities van de buitenruimte, maakt ontwerpen via technische tekeningen en 2D/3D visualisaties, en adviseert over duurzaamheid, beplanting en het gebruik van biobased materialen. Er worden ontwerpen gemaakt voor zowel particuliere tuinen als voor openbare buitenruimtes, in Nederland en daarbuiten. Met één duidelijke voorwaarde: het ecosysteem staat voorop.

Een maatschappelijke beweging

Om de bewustwording rondom duurzaam ontwerpen verder te vergroten is Nico in 2010, samen met tv-tuinman Lodewijk Hoekstra, NL Greenlabel gestart. Dit ambitieuze initiatief maakt duurzaamheid tastbaar door begrippen als circulariteit, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, gezondheid en de relatie tussen gebouw en omgeving meetbaar te maken. Door inzicht te bieden in de samenhang tussen deze thema’s, kunnen kansen op het gebied van ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit optimaal worden benut. De methode van NL Greenlabel wordt jaarlijks gevalideerd door een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad van Advies. Met NL Greenlabel bouwt Nico aan een maatschappelijke beweging op weg naar een natuurinclusieve manier van leven. Inmiddels hebben veel organisaties en bedrijven uit de groen- en bouwsector zich bij NL Greenlabel aangesloten.

contact

Landschappen voor een groenere toekomst

Bel of e-mail Nico en het team om samen te bouwen aan een duurzame wereld.