Park Achterhoek

Locatie
Winterswijk

Opdrachtgever
Walvoort Ontwikkelaars

In samenwerking met
Wiegerinck, Wam en van Duren, Buitenburo en Civicon

3D visualisaties
Studio Nico Wissing

Diverse organisaties, zoals GGNet, Zorggroep Achterhoek en Zozijn hebben een plek gevonden bij het nieuw te ontwikkelen (zorg)park in Winterswijk. Het 2,5 hectare tellende park wordt een veilige en groene omgeving voor mensen die zorg, service en begeleiding nodig hebben.

De groene omgeving zal gaan bijdragen aan een positief gezondheidseffect en het welbevinden van de toekomstige bewoners. Het bestaande groene karakter wordt waar mogelijk behouden en versterkt door de aanplant van inheemse beplanting. De huidige boerderij op Park Achterhoek wordt verbouwd tot horecagelegenheid en ontmoetingsplek. Rondom de gebouwen zullen diverse terrassen gerealiseerd worden, die zorgen voor geborgenheid. Hierdoor wordt voor verschillende doelgroepen een fijne buitenruimte gerealiseerd.

Meer projecten