Slingeland Ziekenhuis

Locatie
Doetinchem

Opdrachtgever
Slingeland ziekenhuis

In samenwerking met
Vakwerk Architecten, Wiegerinck Architecten, Royal HaskoningDHV, Deerns, Verhoeve & Faber

2D visualisaties
Studio Nico Wissing

3D visualisaties
Wiegerinck

Langs de A18 bij Doetinchem wordt het nieuwe Slingeland ziekenhuis gebouwd. Voor de inrichting van de buitenruimte is uitgegaan van de landschappelijke waarden met de oorspronkelijke landschapsstructuren. Typerend in het gebied zijn de houtwallen en het coulisselandschap. De inrichting van de buitenruimte rondom het ziekenhuis vloeit over in de omgeving en vormt hierdoor een eenheid met het omliggende landschap. Door het landschap en de natuur als uitgangspunt te nemen in het ontwerpproces ontstaat een hoogwaardige omgeving voor het ziekenhuis, waar flora, fauna én de mens profijt van hebben.

Het ziekenhuis is ingebed in het groen en biedt daarmee een goede plek om tot rust te komen, een plek waar mensen zich thuis voelen. Dit draagt bij aan het genezingsproces van patiënten en biedt medewerkers een prettige werkomgeving. Bij de positionering van het nieuwe complex blijft het zicht op het landschap behouden. Vanuit de behandel- en patiëntkamers zal er voor een groot deel zicht zijn op het omliggende landschap en kunnen de verschillende seizoenen beleefd worden. Het omliggende terrein wordt ingericht met wandelpaden, uitnodigend voor patiënten die revalideren, en waar ook bezoekers een wandeling kunnen maken. De inrichting draagt in alle opzichten bij aan de gezondheid en het welzijn van de patiënten, bezoekers en medewerkers.

Meer projecten