Villa Alba

Visie op inrichtingsplan Vanaf de Albaweg wordt het natuurgebied over een zandweg betreden. In eerste instantie is niet zichtbaar dat dit de route naar de woning is , maar een prachtige terug liggende poortpartij geeft aan dat het een eigen terrein betreft, behorend bij een woonhuis. Vanaf de poortpartij loopt het zandpad door langs het water richting de woning. Dit zandpad is hier zo gesitueerd ...

Read More

Waterschap Rijn en IJssel

In 2008 wordt het nieuwe gebouw van Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem voltooid. Aansluitend bij de transparante architectuur maakt Nico Wissing een ontwerp voor een landschapspark. Een parktuin, waarbij niet alleen het gebouw volledig tot haar recht komt, maar waar ook veel aandacht is voor het welbevinden van zowel het personeel van het waterschap als voor de toekomstige bezoekers. Op een oppervlakte van ca. ...

Read More

Koffiebranderij Peeze (in progress)

Koffiebranderij Peeze is voornemens haar bedrijf te vestigen aan de Arnhemsestraatweg, te Velp. De bedrijfsvoering die zij ter plaatse voor ogen hebben is breed. Er is nadrukkelijk aandacht voor het aspect ‘beleven’ met het “experience center” dat onderdeel wordt van het complex. Landschap en natuur zijn belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp van het gebouw en de inrichting van het terrein. Zo zal de opzet en ...

Read More

AOC Oost Doetinchem VMBO (in progress)

Algemeen AOC Oost Doetinchem (VMBO) gaat nieuw bouwen aan de Gezellenlaan te Doetinchem. Deze nieuwbouw zal op de huidige locatie van de school plaatsvinden. De kernwaarden uniek, groei en duurzaam zijn hierbij belangrijke pijlers. Deze kernwaarden zijn voor ons het uitgangspunt geweest om het terrein vorm te geven en in te richten. Hierbij zijn ook de interactie tussen omgeving, gebouw en terrein, functionele en kwalitatieve ...

Read More

Project Slingeland – Ziekenhuis Doetinchem (in progress)

“Het landschappelijke karakter draagt bij aan het genezingsproces van de patiënt” “Het ziekenhuis is te gast in het landschap” “Het uitgangspunt is om het nieuwe ziekenhuis zo optimaal te integreren in het landschap. Daarbij willen we gebruik maken van bestaande landschappelijke elementen” Mooi ensemble van elementen “Uitgaan van de natuurlijke omgeving met maximale aandacht voor natuurlijke elementen, zoals daglicht en natuur.” Die visie is terug ...

Read More

Belle Campus (in progress)

De projectlocatie is gelegen aan de spoorlijn van Arnhem naar Winterswijk. Vanaf de verhoogde treinperrons heeft men zicht op het plangebied aan de overzijde. Een kenmerkend element dat in het plangebied behouden blijft, is de oude bakstenen schoorsteen. In de situatie voorafgaand aan de sloop was het terrein aan de industriestraat in Aalten vrijwel volledig bebouwd en/of verhard, in combinatie met een industrieel gebruik en ...

Read More