Park Meghlo

Locatie
Megchelen

In samenwerking met
ARX Architects, Tauw, NL Greenlabel, Reusen HVA

Visualisaties
Studio Nico Wissing

Park Meghlo komt tot stand op het terrein van een historische kwekerij, midden in het dorp Megchelen. Het vijf hectare grote park met een bomenbestand van circa 80 soorten, wordt vrij toegankelijk voor publiek. Het park is bedoeld als groene beleving, waarbij deels de facetten van de oude kwekerij bewaard zullen blijven. De aanleg van fiets- en wandelpaden zullen Park Meghlo met ‘Huis Landfort’ verbinden, een historisch landgoed. Naast de ontwikkeling van het park worden er 46 nieuwe woningen gerealiseerd in en rondom het park, waarbij landschap-typisch bouwen centraal staat. Dit houdt in dat de woningen worden geïntegreerd in het landschap.

Meer informatie via: Kavelpaspoort en Beeldkwaliteitsplan

Meer projecten